Farklı pazarlardaki tecrübelerimiz, partnerlerimize özel çözümler sunarak kendi potansiyellerini ve kar marjlarını maksimize edebilmelerine olanak sağlar. Detaylı proje çıktıları endüstriyel ve bölgesel sınırlandırmalardan bağımsız olarak esnek, sonuç odaklı ve de kalıcıdır. Bu çerçevede hızla gelişen / değişen rekabetçi ortamlarda, organizasyonlar içinde inovatif bir kültür inşa ederek ekip üyelerinizin yetkinliklerini en etkili şekilde kullanabilmelerine rehberlik etmekteyiz.

Özellikle aşağıda belirtilen spesifik alanlarda, bir danışman şirketin çok daha ötesinde derin ve samimi ilişkiler kurarak sizlerle deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Yönetim Danışmanlıkları :

  • Kurumsal Yönetişim Politikaları
  • Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim
  • Uzun Vadeli Büyüme Stratejisi
  • İş Geliştirme
  • Uluslararası Satış ve Pazarlama
  • Liderlik ve Organizasyonel Değişim
  • İnovasyon ve Yaratıcılık
  • Proses Optimizasyonu ve Operasyonel Mükemmeliyet
  • İnsan Kaynakları Yönetimi

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz [email protected]

Devlet Destekleri :

– Yatırım Destekleri
– Ar-Ge Destekleri
– İhracat Destekleri
– Turquality® Marka Destekleri (*)

* Turquality® 10 yılda 10 dünya markası yaratmak amacıyla T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulmuş, dünyadaki ilk devlet destekli marka gelişim programıdır.

**İlgili Konular**

Bu programa başvurmak isteyen ya da programda yer alan farklı sektörlerdeki firmalara programın mevcut gereksinimlerini karşılayabilmeleri için kurumsal gelişimlerini güçlendirmek adına SAMOZ tarafından çeşitli alanlarda Turquality® Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir. Bu destekler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir :

1. Mevcut durum analizi ve Turquality® başvuru danışmanlığı
2. Turquality® denetimine hazırlık ve ‘’Stratejik İş Planı’nın’’ yapılandırılması
3. Programa kabul edilen firmaların ‘’Turquality® Teşvik Dosyalarının Hazırlanması ve Hakedişlerinin’’ takibi
4. Programa kabul edilen firmaların ‘’Stratejik Yol Haritası’nda’’ yer alan iyileştirme/geliştirme önerilerinin hayata geçirilmesi

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz [email protected]

Linki Paylaşmak İçin Bir Platform Seçiniz…